SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์