SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์