SAT GRS
รายการ เทนนิส 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์