SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ