SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ ทั่วไป รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
สนาม ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี