SAT GRS
รายการ ตะกร้อลอดห่วง 
ทีม (กติกาไทย) รอบแรก  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
17
6
10
2
7
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
10
8
7
6
3
1
4
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
1
18
13
15
6
16
12
7
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
2
7
6
4
5
3
9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์