SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว หญิง 8 ทีม  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม