SAT GRS
รายการ เปตอง 
บุคคลเดี่ยว หญิง รอบ 16 ทีม  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์