SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากฮอส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล