SAT GRS
รายการ หมากกระดาน 
หมากรุกไทย ทีมชาย รอบที่ 3  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่