SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
51
33
11
18
14
47
10
84
13
8
4
7
15
5
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
8
11
20
19
1
10
9
7
18
31
17
12
88
22
14
13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร