SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
14
19
8
7
9
1
10
14
6
12
2
11
3
4
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น