SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
9
14
2
15
8
10
12
13
1
4
7
6
11
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
43
1
10
19
15
4
2
7
9
8
44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม