SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
11
18
23
14
3
8
7
69
2
4
9
6
28
17
13
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
18
10
9
21
5
11
7
22
14
8
75
17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี