SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
4
58
18
60
13
19
2
10
5
7
56
25
21
49
11
9
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
2
20
7
28
11
59
47
10
9
23
6
13
24
8
3
58
4
25
21
22
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ