SAT GRS
รายการ ฟุตบอล 
ทีมชาย รอบสอง  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
5
3
91
8
55
13
44
16
23
40
21
7
10
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
3
2
25
23
15
13
10
14
4
21
8
24
26
5
18
7
11
9
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม