SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:35 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น