SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์