SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:55 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่