SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
คู่ผสม ทั่วไป รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:25 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี