SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
หญิงคู่ ทั่วไป รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.15 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์