SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์