SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย