SAT GRS
รายการ แบดมินตัน 
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบที่ 2  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.05 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง