SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
673
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
132
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
228
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
263
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
687
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
199
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
145
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย