SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
463
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
377
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
391
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
507
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
536
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
132
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
462
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม