SAT GRS
รายการ กรีฑา 
พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
214
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
472
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
610
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
791
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
815
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์