SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
171
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
798
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
849
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี