SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
252
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
260
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
334
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
382
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
551
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
851
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
454
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
359
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์