SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
262
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
269
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
310
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ