SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
244
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
421
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
426
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
648
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
835
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์