SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
286
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
526
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
529
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
702
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
842
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
845
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช