SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
228
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
283
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
895
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา