SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
201
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
861
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
4
460
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
208
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
539
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
537
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
671
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี