SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
272
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
741
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
434
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
743
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
670
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
274
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
335
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
511
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
859
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์