SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
421
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
625
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
245
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
165
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
108
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
504
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
790
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
256
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
500
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
424
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา