SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
230
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
832
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
286
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
526
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
529
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล