SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
287
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
532
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
136
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
209
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
231
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
520
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
827
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์