SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
226
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
283
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
510
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
687
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
137
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
228
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
289
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
198
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์