SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
227
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
666
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
207
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
135
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
202
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
674
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
277
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
522
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
141
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
538
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
459
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม