SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
537
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
208
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
535
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
694
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
273
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่