SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6-001
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
6-002
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
6-003
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
6-004
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
6-005
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
6-006
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
6-007
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
6-008
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
6-009
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
6-010
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
6-011
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
6-012
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
6-013
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
6-014
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
6-016
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
6-017
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
6-018
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร