SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5-001
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
5-002
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
5-003
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
5-004
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
5-006
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
5-007
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
5-008
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
5-009
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์