SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3-002
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
3-003
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
3-004
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
3-005
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
3-006
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์