SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2-001
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
2-002
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
2-003
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
2-004
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
2-005
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
2-006
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
2-007
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
2-008
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
2-009
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์