SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1-001
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
1-002
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
1-003
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
1-004
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
1-005
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร