SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์