SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์