SAT GRS
รายการ แอโรบิก 
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์