SAT GRS
รายการ วอลเลย์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
7
9
15
16
13
11
12
19
14
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
9
10
5
8
17
13
15
12
11
18
16
14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์